Menu

Cart

Content

Breadcrumb

Pravila i uslovi korištenja

СНПЧ А7 Рязань, обзоры принтеров и МФУ

Stranica www.faveda.ba u potpunom je vlasništvu firme Faveda d.o.o. Za vrijeme korištenja faveda.ba, primjenjuju se ovdje navedena Pravila i uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. Faveda.ba zadržava pravo promjene ovih Pravila i uslova korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave.  

www.faveda.ba  – naziv web servisa (dalje u tekstu: faveda.ba ili mi) 
Faveda d.o.o. – vlasnik servisa faveda.ba (dalje u tekstu: vlasnik ili mi) 
Korisnik – svaka fizička ili pravna osoba koja koristi na bilo koji način usluge web servisa faveda.ba putem registracije (dalje u tekstu: korisnik ili vi) 

Upotreba i zaštita podataka
Pri korištenju faveda.ba, dužni ste osigurati potpunost, istinitost i tačnost podataka koje dajete. Faveda d.o.o. čini sve kako bi zaštitila privatnost ličnih podataka korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će oni biti korišteni samo u svrhu kontakta te pri dostavljanju kupljenih artikala. Korisnik pristaje da njegovu e-mail adresu faveda.ba upotrijebi u svrhu slanja obavijesti o statusu kupovine proizvoda, u svrhu dostave računa, promjene stanja narudžbe, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavijesti. Pravila i uslove korištenja faveda.ba može dopuniti, doraditi, brisati i sl. i to jednu, dvije ili više odredaba ili sve u cijelosti bez posebnog dodatnog upozorenja, saglasnosti ili dozvole korisnika u bilo koje vrijeme. Za slučaj da su neke odredbe Pravila i uslova korištenja nevaljane ili iz bilo kojeg razloga postanu nevaljane, to nikako ne znači da su nevaljane sve ostale odredbe Pravila i uslova korištenja. Zato molimo da periodički provjeravate tekst Pravila i uslova korištenja koja ste prihvatili trenutkom registracije na faveda.ba kao korisnik.  Faveda d.o.o. može, ukoliko tako odluči, obavijesti o promjenama Pravila i uslova korištenja, kao i bilo koju drugu vrstu obavijesti koju će smatrati potrebnom, korisnicima poslati putem elektronske pošte. U slučaju obavještavanja elektronskom poštom, faveda.ba može poslati poruku s linkom na stranicu servisa na kojoj su objavljene izmjene ili izmjena. Ipak, ako se faveda.ba ne odluči na takav način obavještavanja o promjenama, promjena je na snazi od datuma objave na stranicama faveda.ba.

Uslovi za pristup
Faveda.ba sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje faveda.ba koristite na vlastitu odgovornost i Faveda d.o.o.  se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.  Također, obvezujete se da će u procesu registracije i kreiranja profila te kasnije, u slučaju mijenjanja podataka u profilu, svi podaci koje navodite biti istiniti, tačni, kompletni i pravovremeno ažurirani. Iako se navedeno odnosi na sve podatke, u slučaju potrebe kontaktirat ćemo vas putem elektronske pošte, što redovno ažuriranje adrese elektronske pošte u vašem profilu čini osobito važnim. Svi korisnici su dužni pridržavati se u potpunosti ovih Pravila i uslova korištenja.

Zaštita autorskih prava
Podaci na faveda.ba su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu. Autorska prava koja se odnose na faveda.ba uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, slikovne sadržaje i druge grafičke prikaze koji pripadaju faveda.ba. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilima i uslovima korištenja. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prijepisom, distribuiranjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu te podliježete sankcijama.

Isključenje iz upotrebe, naknada štete
Faveda.ba zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uslove korištenja, na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava vlasnika i  drugih korisnika. Faveda.ba zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi faveda.ba, a osobito u smislu kopiranja sadržaja objavljenog na faveda.ba i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja. Faveda.ba, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

Jamstvo
Faveda.ba ne jamči da na stranicama neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku

Odgovornost
Faveda.ba se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili ozljede koji mogu nastati izravno ili posredno zbog korištenja stranice faveda.ba; korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice faveda.ba; informacija na stranici faveda.ba; postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici faveda.ba; upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica. Faveda.ba ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s faveda.ba, niti podupiranja takvih stranica od strane faveda.ba. Faveda.ba  može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću faveda.ba na taj način. Faveda.ba  povremeno može biti nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća.

Sudska nadležnost
Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala odnosno sadržaja, ugovara se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Sarajevu.

Faveda d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja na web stranici www.faveda.ba bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Korištenjem faveda.ba korisnik potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja faveda.ba i da ih u cijelosti prihvaća.

U Sarajevu, Juli 2012.

Ovi uslovi i sadržaj ove stranice podliježu autorskom pravu Faveda d.o.o. Sva prava pridržana. Faveda d.o.o.

 

 

Faveda doo

Jukićeva 70

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Maloprodaja: 00387 33 238 474

Proizvodnja: 00387 33 486 761

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Pratite nas

Log In or Register

fb iconLog in with Facebook